Sale

Rings

- ดอกไม้ตามฤดูกาลนำเข้าจากหลายที่ทั่วโลก แต่ละอาทิตย์ชนิดของดอกไม้จะแตกต่างกัน
- โทนสีในแต่ละช่วงเวลาที่สั่งอาจมีไม่ครบ ทางเราจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมจากวัตถุดิบที่มี
- เฉดของแต่ละโทนสีที่ปรากฎเป็นเพียงโดยคร่าวเท่านั้น เฉดจริงโดยธรรมชาติของดอกไม้ จะหลากหลาย อ่อน/เข้ม หรือมีอมเฉดอื่นบ้าง
- ชนิดและโทนสี ในส่วนของเครื่องประดับดอกไม้จะจำกัดกว่า เนื่องจากต้องอยู่ทนได้โดยไม่มีน้ำ ทางเราทางเราจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมจากวัตถุดิบที่มี
- หากไม่ได้ใช้งานทันทีในวันเดียวกับวันรับสินค้า แนะนำให้ปรับเป็นดอกไม้ที่เก็บแห้งได้
  • 350.00 ฿