Boxes

She keeps her lips red,
They seem like cherries in the spring.
- Lana Del Rey

Wooden Box Size : 20cm wide
Floral Arrangement : 30cm wide
**The wooden box is delicate, please handle with care.

Remark:
- ชนิดดอกไม้ในรูปเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ดอกไม้ตามฤดูกาลนำเข้าจากหลายที่ทั่วโลก แต่ละอาทิตย์ชนิดของดอกไม้จะแตกต่างกัน
- โทนสีในช่วงเวลาที่สั่งอาจมีไม่ครบ ทางเราจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมสวยงามจากวัตถุดิบที่มี
- เฉดของแต่ละโทนสีที่ปรากฎเป็นเพียงโดยคร่าวเท่านั้น เฉดจริงโดยธรรมชาติของดอกไม้จะหลากหลาย อ่อน/เข้ม หรือมีผสมเฉดอื่นบ้าง

สามารถดูตัวอย่างขนาดของดอกไม้ได้ที่ Size Guide ( slide รูปสุดท้าย )